Szkody z OC

Szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie.

Nie każda szkoda powstaje wskutek zawionionego działania innej osoby. Czasami winnym powstania szkody jest sam poszkodowany. Nie obowiązują wówczas przepisy o roszczeniach z tytułu czynów niedozwolonych, a jedyna możliwość uzyskania odszkodowania istnieje wówczas, gdy wcześniej zawarto umowę ubezpieczenia określonego składnika majątku, np. ubezpieczenie autocasco pojazdu mechanicznego, albo umowę ubezpieczenia na życie, na mocy której za uszczerbek na zdrowiu należy się wypłata świadczenia.

Rada!
W przypadku odszkodowania z umowy ubezpieczenia nie ma konieczności udowodnienia winy. Jedyne, co należy wykazać, to fakt powstania szkody wskutek zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (np. ubezpieczenia AC chroni przed szkodą polegającą m.in. na kradzieży pojazdu) oraz jej wysokość. Najczęstszym problemem, z którym spotykają się ubezpieczeni, to rozszerzająca interpretacja okoliczności wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela (np. kradzież samochodu z kluczykami w środku) oraz zaniżanie wartości szkód. W tym ostatnim przypadku poszkodowany – w celu weryfikacji roszczeń – musi posiadać wycenę szkody sporządzoną przez niezależny podmiot (np. kalkulacja kosztów naprawy sporządzona przez autoryzowaną stację obsługi, wycena pojazdu przed szkodą sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego), co stanowi dowód zaniżenia należnego odszkodowania.

Rada!
Zawsze warto sprawdzać wysokość odszkodowania, nawet jeśli zostało już wypłacone. Wystarczy wysłać kosztorys, a po bezpłatnej weryfikacji klient uzyskuje dopłatę do odszkodowania.

Ważne!
Sprawy są rozpatrywane do 3 lat wstecz!

Weryfikacja spraw jest całkowicie darmowa. Nie są pobierane żadne opłaty z góry. Wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, dlatego klient ma pewność, że sprawy zostaną poprowadzone w sposób maksymalnie profesjonalny.