Szkody pożarowe

Pożar to zdarzenie losowe, którego nie można przewidzieć. Gdy nieruchomość jest ubezpieczona od pożaru i jego skutków, to obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłata należnego odszkodowania. Otrzymane świadczenie pozwoli na przeprowadzenie prac remontowych oraz zakup nowych elementów wyposażenia.

Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy odszkodowanie za pożar nieruchomości odbiega od oczekiwań klientów. Zwykle dzieje się tak ze względu na:

  • błędną opinię dotyczącą przyczyny powstania pożaru
  • błędną interpretację przepisów przeciwpożarowych
  • błędną ocenę związku przyczynowo-skutkowego powstania szkody pożarowej
  • błędną wykładnię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU)

Rada!
W przypadku zaniżenia lub odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu pożaru kancelaria, dzięki współpracy z inżynierami pożarnictwa oraz kosztorysantami budowlanymi jest w stanie ustalić rzeczywistą przyczynę powstania szkody oraz prawidłowo wyliczyć wysokość należnego świadczenia. Do analizy niezbędne są wszelkie wydane opinie, decyzje i kosztorysy.

Weryfikacja spraw jest całkowicie darmowa. Nie są pobierane żadne opłaty z góry. Wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, dlatego klient ma pewność, że sprawy zostaną poprowadzone w sposób maksymalnie profesjonalny.