Odzyskiwanie polisolokat

Polisolokatą nazywamy ubezpieczenie na życie (indywidualne lub grupowe) z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przyczyną postępowań sądowych są często bardzo wysokie opłaty, związane z likwidacją takiej lokaty, a także nieuczciwe praktyki rynkowe ze strony banków.

Podstawy prawne, aby ubiegać się o zwrot wszystkich wpłaconych środków to przede wszystkim:

  • przy zakładaniu polisolokaty zapewniano klienta, że jest to bezpieczna lokata terminowa bez ryzyka utraty środków,
  • pracownik banku nie wspominał o wysokich opłatach likwidacyjnych
  • gwarantowano, że w każdej chwili klient może wypłacić zgromadzone środki bez dodatkowych kosztów

Kiedy warto ubiegać się o wypłatę odszkodowania?

  • gdy pobrano od klienta bezprawnie opłatę likwidacyjną, powołując się na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (tzw. OWU), których nie dostarczono do umowy
  • gdy celowo zachęcono klienta (przez pośrednika) możliwością uniknięcia tzw. „podatku Belki”, ale nie poinformowano o dodatkowych opłatach, wynikających z założenia polisolokaty.
  • gdy zawarto umowę polisolokaty, od której nie można odstąpić.

Rada!
Walka o odszkodowania z pomocą profesjonalnej kancelarii prawnej będzie zdecydowanie łatwiejsza i skuteczniejsza niż samodzielne starania. Tylko dobrze przygotowany prawnik będzie w stanie dobrze sformułować pozew, a także poprowadzić sprawę przez meandry postępowania.

Weryfikacja spraw jest całkowicie darmowa. Nie są pobierane żadne opłaty z góry. Wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, dlatego klient ma pewność, że sprawy zostaną poprowadzone w sposób maksymalnie profesjonalny.