Błędy medyczne

Błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) jest to postępowanie (działanie bądź zaniechanie) wbrew podstawowym, powszechnie uznawanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy lekarskiej. Odpowiedzialność za błędy medyczne zostaje przeniesiona z personelu medycznego na zakład ubezpieczeń, ponieważ placówki medyczne oraz lekarze podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Rodzaje błędów medycznych:

 1. Błąd techniczny
  Niepoprawny sposób realizacji decyzji diagnostycznej lub terapeutycznej. Może być np. spowodowany podaniem niewłaściwego leku bądź zastosowaniem nieprawidłowych technik czy metod, np. operacyjnych.
 2. Błąd w rozpoznaniu (błąd diagnozy)
  Sytuacja, w której lekarz nie rozpoznaje występującej u pacjenta choroby lub jego diagnoza wskazuje na chorobę, która nie występuje u pacjenta. Efektem jest niewłaściwe lub przedłużone leczenie. Najczęściej ma miejsce z powodu niewłaściwej interpretacji badań diagnostycznych, czyli na przykład z powodu niewłaściwego odczytania zdjęcia rentgenowskiego lub innej dokumentacji. Powodem popełnienia błędu przez lekarza może być także sytuacja, kiedy lekarz nie wykona u pacjenta niezbędnych badań lub nie skieruje go na konsultację u innego lekarza.
 3. Błąd w leczeniu
  Lekarz zastosuje niewłaściwy sposób leczenia lub wcale nie leczy pacjenta. Przykładem jest niezapisanie pacjentowi właściwego leku lub niewykonanie potrzebnej operacji.

Ważne!
W celu uzyskania odszkodowania niezbędne jest ustalenie dwóch okoliczności.

 1. Postępowanie personelu medycznego było niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy.
  Pierwszą przesłanką jest działanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy. Jest to przesłanka, której wystąpienie konstytuuje błąd medyczny. Innymi słowy, musi wystąpić, żeby w ogóle można było mówić, że w danej sytuacji doszło do błędu medycznego. Należy wskazać na czym polegało błędne działanie personelu medycznego. Należy wskazać na czym polegało błędne działanie personelu medycznego, w czym niezbędna jest pomoc pacjenta, polegająca na sporządzeniu opisanej sytuacji, wskazującego, które działanie lub zaniechanie, zdaniem poszkodowanego, było niewłaściwe, dlaczego tak sądzi oraz jakie są tego skutki.
 2. Postępowanie personelu medycznego miało negatywny wpływ na zdrowie pacjenta
  W drugiej kolejności należy wykazać, że na skutek niewłaściwego postępowania personelu medycznego nastąpiły negatywne skutki dla zdrowia pacjenta w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, np. w postaci wydłużenia okresu leczenia, utraty możliwości na całkowity powrót do zdrowia, konieczności poddania się dodatkowemu zabiegowi operacyjnemu, zwiększonych dolegliwości bólowych itp.

Rada!
W sprawie błędu medycznego musi zostać skompletowana dokumentacja medyczna leczenia. Opis wraz z dokumentacją medyczną należy przekazać w celu weryfikacji roszczeń, co nastąpi w możliwie najkrótszym czasie (w większości przypadków w czasie jednego dnia roboczego).
Każdy przypadek potrzebuje weryfikacji. Leczenie zawsze jest obciążone ryzykiem niepowodzenia, co nie musi być winą personelu medycznego. Czasami dolegliwości poszkodowanego stanowią jedynie powikłania, za które nie przysługuje odszkodowanie.

Ważne! Podstawowe rodzaje błędów medycznych, w których najczęściej dochodzi do uzyskania odszkodowania:

 • oczywiste pomyłki, np. wszczepienie do oka soczewki o niewłaściwej mocy, zoperowanie zdrowej kończyny,
 • pozostawienie ciała obcego (np. materiału chirurgicznego) w ciele pacjenta po zabiegu operacyjnym,
 • błąd diagnostyczny, np. nierozpoznanie złamania na zdjęciu RTG, niezidentyfikowanie widocznej na zdjęciu zmiany chorobowej przy mammografii.

Weryfikacja spraw jest całkowicie darmowa. Nie są pobierane żadne opłaty z góry. Wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, dlatego klient ma pewność, że sprawy zostaną poprowadzone w sposób maksymalnie profesjonalny.